Активен.БГ

Район „Източен” като бенефициент на Проект „ Независим живот – Район „Източен” обявява свободна позиция за следната длъжност: 25.07.2016
ДЛЪЖНОСТ:  ЛИЧЕН АСИСТЕНТ БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1 МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 25.07.2016г. МЯСТО НА РАБОТА:  ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА  НА УЛ. „ ЛОТОС „ 1 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:  ИЗВЪРШВА ЕЖЕДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОКАЗВАНЕ НА ЛИЧНА ПОМОЩ, ОБСЛУЖВАНЕ, ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ДОМА И ДР. НА ПОТРЕБИТЕЛИ...
СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:РЕХАБИЛИТАТОР 30.06.2016
 С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, ще се проведе събеседване на 04.07.2016г. от 11:00 часа в зала №11 в сградата на район "Източен".
Район „Източен" като бенефициент на Проект „ Независим живот - Район „Източен" обявява свободна позиция за следната длъжност: РЕХАБИЛИТАТОР 24.06.2016
ОБЯВА Район „Източен" като бенефициент на Проект „ Независим живот - Район „Източен" обявява свободна позиция за следната длъжност:  1.       ДЛЪЖНОСТ: РЕХАБИЛИТАТОР  2.       БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1  3.       МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 01.07.2016г.  4.        МЯСТО НА РАБОТА: ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ...

Административни услуги

Изготвя договори за наем на общински имоти, разрешение за ползване на общински терени и извършва контрол на приходите по наемосебирането. Издава разрешителни и участва в категоризиране на туристически обекти. Извършва автоматизираната система за контрол и управление. Подготвя възложени по компетентност становища, доклади, отчети и проекти за заповеди.
Отдел "Гражданско административно обслужване и управление на собствеността" предлага видовете услуги изброени по долу. Може да се запознаете с нужните условия, документите които трябва да приложите, както и сроковете и цените на изпълнение.
Отдел Устройствено планиране, архитектура, благоустрйство, инженерна инфраструктора
Отдела предлага услуги свързани със строителния процес
Създадено от За Вас