Активен.БГ

КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 23.11.2015
ОБЩИНА ПЛОВДИВ СЪВМЕСТНО С "НОРД ГУМИ"ЕАД,"НОРД МАСЛА" АД И "НОРД ЕЛРЕЦИКЛИНГ" ЕАД СЪОБЩЕНИЕ УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНА КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ,МОГАТ ДА ПРЕДАВАТ СВОИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ: БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ; ОТРАБОТЕНИ МАСЛА; ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ НА ПОСОЧЕНИЯ СЪБИРАТЕЛЕН ПУНКТ:РАЙОН "СЕВЕРЕН",УЛ."ГЕОРГИ БЕНЕВ"4,ПЛОЩАДКА...
"ИЗТОЧЕН" ИЗПЛАЩАТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СИК 18.11.2015
В район "Източен" от днес (сряда) също започна изплащането на възнагражденията на членовете на СИК за двата тура на изборите.Районната администрация се намира на ул."Лев Толстой"№2,а гражданите,които са работили в секционните комисии,е необходимо да представят документ за самоличност.
ПРАЗНИК В "ИЗТОЧЕН" ЗА СЕДМИЦАТА НА МОБИЛНОСТТА 18.11.2015
Децата от III клас на ОУ"Васил Левски " с класен ръководител г-жа Митова показаха завидни познания и умения по безопасно поведение на пътя пред деца и гости на специализираната площадка по безопасно движенив в двора на училището си.Проявата беше организирана по повод Европейската седмица на мобилността,в която се стимулира движението без автомобили-като пешеходци,с велосипеди,ролери...

Административни услуги

Изготвя договори за наем на общински имоти, разрешение за ползване на общински терени и извършва контрол на приходите по наемосебирането. Издава разрешителни и участва в категоризиране на туристически обекти. Извършва автоматизираната система за контрол и управление. Подготвя възложени по компетентност становища, доклади, отчети и проекти за заповеди.
Отдел "Гражданско административно обслужване и управление на собствеността" предлага видовете услуги изброени по долу. Може да се запознаете с нужните условия, документите които трябва да приложите, както и сроковете и цените на изпълнение.
Отдел Устройствено планиране, архитектура, благоустрйство, инженерна инфраструктора
Отдела предлага услуги свързани със строителния процес
Създадено от За Вас