Активен.БГ

Официално представяне на Проект „Общинската районна администрация – с подобрени управление, умения и ефективност” по Оперативна програма „Административен капацитет” 08.08.2014
   На 07.08.2014 г. от 10,00 ч. в Градски дом на културата „ Борис Христов” официално беше  представен   Проект „Общинската районна администрация – с подобрени управление, умения и ефективност” по Оперативна програма  „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна...
Деца се грижат за природата 17.04.2014
В навечерието на Великденските празници децата от ЦДГ”Ружа” с директор Тодорка Бакърджиева в Район „Източен” показаха нагледно  колко много са научили за опазване на природата и околната среда, като засадиха дръвчета и цветя в двора си. Те почистиха площадките си в разделно събиране на отпадъци и се погрижиха цветята и дръвчетата да бъдат  щастливи в новия си дом....
СУТРЕШНО РАЗДВИЖВАНЕ С ЙОГА В ЦДГ „ РУЖА” 17.04.2014
  Малките палавници в ЦДГ”Ружа” обичат сутрин да се развижват с упражнения по йога. С увлекателната приказка на своите учители те преминавт по горски пътечки, срещат калинки и пеперуди, имитират движения на горски животни и неусетно и приятно се зареждат с енергия и се учат да общуват леко и спокойно. Директорът на детското заведение Тодорка Бакърджиева сподели, че идеята й за раздвижване с йога упражнеия е приета с ентусиазъм от всички педагози, още щом я видяли в едно от учебните  помагала за детска градина  Усмихнатите и ведри лица на децата са наградата след всяко занимание

Административни услуги

Изготвя договори за наем на общински имоти, разрешение за ползване на общински терени и извършва контрол на приходите по наемосебирането. Издава разрешителни и участва в категоризиране на туристически обекти. Извършва автоматизираната система за контрол и управление. Подготвя възложени по компетентност становища, доклади, отчети и проекти за заповеди.
Отдел "Гражданско административно обслужване и управление на собствеността" предлага видовете услуги изброени по долу. Може да се запознаете с нужните условия, документите които трябва да приложите, както и сроковете и цените на изпълнение.
Отдел Устройствено планиране, архитектура, благоустрйство, инженерна инфраструктора
Отдела предлага услуги свързани със строителния процес
Създадено от За Вас