Активен.БГ

Район "Източен" обявява конкурс за „Шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания“ 31.05.2016
О Б Я В А Район „Източен“ – Община Пловдив, във връзка с изпълнение на дейност 2 „Подбор на персонал в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в район „Източен“-община Пловдив“ по проект № BG05M9OP001-2.002-0218-C001 - "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ - РАЙОН "ИЗТОЧЕН", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие...
Район "Източен" обявява конкурс за „Шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания“ 17.05.2016
О Б Я В А Район „Източен“ – Община Пловдив, във връзка с изпълнение на дейност 2 „Подбор на персонал в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в район „Източен“-община Пловдив“ по проект № BG05M9OP001-2.002-0218-C001 - "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ - РАЙОН "ИЗТОЧЕН", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие...
НОМИНАЦИИ ЗА НАЙ-ДОБРЕ ПОДДЪРЖАНА МЕЖДУБЛОКОВА ГРАДИНКА-УЛ.БОГОМИЛ №86,88,90,92 16.05.2016
НОМИНАЦИЯ ЗА НАЙ-ДОБРЕ ПОДДЪРЖАНА ГРАДИНКА УЛ.БОГОМИЛ 86,88,90,92

Административни услуги

Изготвя договори за наем на общински имоти, разрешение за ползване на общински терени и извършва контрол на приходите по наемосебирането. Издава разрешителни и участва в категоризиране на туристически обекти. Извършва автоматизираната система за контрол и управление. Подготвя възложени по компетентност становища, доклади, отчети и проекти за заповеди.
Отдел "Гражданско административно обслужване и управление на собствеността" предлага видовете услуги изброени по долу. Може да се запознаете с нужните условия, документите които трябва да приложите, както и сроковете и цените на изпълнение.
Отдел Устройствено планиране, архитектура, благоустрйство, инженерна инфраструктора
Отдела предлага услуги свързани със строителния процес
Създадено от За Вас