Активен.БГ

Съобщение до кандидатите за длъжността "Психолог" 19.10.2016
С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, ще се проведе събеседване на 20.10.2016г. от 11:00 часа в стая №4 в сградата на район "Източен".
Съобщение до кандидатите за длъжността "Социален асистент" 14.10.2016
С кандидатите, отговарящи на изискванията по документи, ще се проведе събеседване на 17.10.2016г. от 14:00 часа в зала №11 в сградата на район "Източен".
Район „Източен” като бенефициент на Проект „ Независим живот – Район „Източен” обявява свободна позиция за следната длъжност: "Психолог" 12.10.2016
                ДЛЪЖНОСТ:  ПСИХОЛОГ БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1 МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 17.10.2016г. МЯСТО НА РАБОТА:  ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА  НА УЛ. „ ЛОТОС „ 1 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:  ИЗВЪРШВА  ДЕЙНОСТИ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА, КОНСУЛТАТИВНА И ОБУЧАВАЩА ДЕЙНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ...

Административни услуги

Изготвя договори за наем на общински имоти, разрешение за ползване на общински терени и извършва контрол на приходите по наемосебирането. Издава разрешителни и участва в категоризиране на туристически обекти. Извършва автоматизираната система за контрол и управление. Подготвя възложени по компетентност становища, доклади, отчети и проекти за заповеди.
Отдел "Гражданско административно обслужване и управление на собствеността" предлага видовете услуги изброени по долу. Може да се запознаете с нужните условия, документите които трябва да приложите, както и сроковете и цените на изпълнение.
Отдел Устройствено планиране, архитектура, благоустрйство, инженерна инфраструктора
Отдела предлага услуги свързани със строителния процес
Създадено от За Вас